Zespół Szkół Technicznych
im. gen. Ignacego Prądzyńskiego w Augustowie

  

Zespół Szkół Technicznych im. gen. Ignacego Prądzyńskiego informuje o wyborze najkorzystniejszych ofert na kierownika projektu i asystenta projektu "Czas na staż".

Komisja powołana przez dyrektora ZST Augustów, wyłoniła w dn. 18.11.2016 r. kierownika projektu "Czas na staż", którym została p. Joanna Walulik.

Asystentem projektu "Czas na staż" został natomiast p. Krzysztof Bręk.