Zespół Szkół Technicznych
im. gen. Ignacego Prądzyńskiego w Augustowie

Kalendarz nietypowych świąt – czerwiec

 

1 - Święto Bułki, Światowy Dzień Mleka
2 - Dzień bez Krawata
3 - Dzień Dobrej Oceny
5 - Dzień Ochrony Środowiska
8 - Światowy Dzień Oceanów
9 - Dzień Przyjaciela
13 - Święto Dobrych Rad, Święto Siostry
14 - Światowy Dzień Krwiodawstwa
15 - Dzień Wiatru
17 - Dzień Walki z Pustynnieniem i Suszami
18 - Dzień Ewakuacji
21 - Święto Muzyki
22 - Światowy Dzień "Garbusa"
24 - Dzień Przytulania
25 - Światowy Dzień Smerfa