Zespół Szkół Technicznych
im. gen. Ignacego Prądzyńskiego w Augustowie

Kalendarz nietypowych świąt – październik

1 – Światowy Dzień Ptaków, Międzynarodowy Dzień Muzyki
3 – Światowy Dzień Uśmiechu
4 – Międzynarodowy Dzień Zwierząt
10 – Światowy Dzień Drzewa
11 – Dzień Wychodzenia z Szafy
12 – Dzień Bezpiecznego Komputera
15 – Światowy Dzień Mycia Rąk
16 – Światowy Dzień Żywności
18 – Dzień Listonosza
25 – Dzień Kundelka
30 – Dzień Spódnicy
31 – Dzień Rozrzutności