Zespół Szkół Technicznych
im. gen. Ignacego Prądzyńskiego w Augustowie

KONKURS 


    W dniu 10.03.2014 roku odbył się szkolny konkurs „Wiedzy o żywieniu człowieka”. Wzięli w nim udział uczniowie z klasy drugiej, trzeciej i czwartej Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego oraz uczniowie z klasy drugiej ZSZ w zawodzie kucharz.

Zwycięzcami zostali:
1.Kamil Sutuła – kl.II kucharz
2.Dawid Dyczewski – kl. IV TŻG
3.Beata Sztukowska – kl. IV TŻG
4.ex aeqo Karolina Pawluczyk i Patryk Żukowski – kl. III TŻG

GRATULUJEMY!
Konkurs został przygotowany przez Panie: Izabellę Kęcik, Alinę Gąsiewską, Marię Bejnarowicz i Katarzynę Czokajło.

 

Konkurs "Wiedzy o żywieniu człowieka"
Konkurs "Wiedzy o żywieniu człowieka"
Konkurs "Wiedzy o żywieniu człowieka"
Konkurs "Wiedzy o żywieniu człowieka"
Konkurs "Wiedzy o żywieniu człowieka"
Konkurs "Wiedzy o żywieniu człowieka"
Konkurs "Wiedzy o żywieniu człowieka"
Konkurs "Wiedzy o żywieniu człowieka"