Zespół Szkół Technicznych
im. gen. Ignacego Prądzyńskiego w Augustowie

Dnia 25 listopada 2016 roku w sali laboratoryjnej odbyła się lekcja otwarta: “Wykrywanie skrobi i białka w wybranych produktach spożywczych”. Lekcja była korelacją między następującymi przedmiotami: chemią, zasadami żywienia i technologią gastronomiczną z towaroznawstwem. Uczestnikami lekcji byli uczniowie klasy II i III TŻiUG.

Celem lekcji było zapoznanie uczniów z produktami spożywczymi bogatymi w skrobię i białko oraz powtórzenie i doskonalenie wiedzy na temat składników pokarmowych. Dodatkowo uczniowie mogli zaobserwować denaturację białka przebiegającą pod wpływem różnych czynników. W lekcji uczestniczył pan Jerzy Daniłowicz i pan Antoni Puczyłowski. Dziękujemy panu Edwardowi Słomskiemu za pełnienie roli fotografa.

Elżbieta Bartoszewicz
Izabella Kęcik