Zespół Szkół Technicznych
im. gen. Ignacego Prądzyńskiego w Augustowie

Motto na czerwiec


Prawda nigdy nie umiera,
fałsz zawsze dokona żywota.

Młoda Artystka