Zespół Szkół Technicznych
im. gen. Ignacego Prądzyńskiego w Augustowie

Motto na luty

Pełnia myśli odzwierciedla się w czynie.

Młoda Artystka