Zespół Szkół Technicznych
im. gen. Ignacego Prądzyńskiego w Augustowie

Motto na wrzesień


Umiejętność przez próbę czasu się doskonali.
Kto zaczynał od zera, niech nie zapomni o tym w swym czasie, by potem nie utrudniać wzlotu tym,
którzy idą tą samą drogą.


Młoda Artystka