Zespół Szkół Technicznych
im. gen. Ignacego Prądzyńskiego w Augustowie

Dnia 15.04.2015 r. odbył się Powiatowy konkurs wiedzy o żywieniu człowieka pod hasłem: "Niech pożywienie będzie lekarstwem, a lekarstwo pożywieniem". Celem konkursu było: propagowanie zasad prawidłowego żywienia oraz aktywnego stylu życia, przeciwdziałanie chorobom cywilizacyjnym, pobudzanie i rozwijanie zainteresowań uczniów problemami żywienia oraz, oczywiście, nawiązanie współpracy z innymi szkołami.

Konkurs składał się z 4 etapów:

1. etap - indywidualny test sprawdzający wiedzę
2. etap - grupowe zadanie sprawdzające wiedzę (prawda, fałsz) oraz krzyżówka
3. etap - rozpoznawanie najpopularniejszych przypraw
4. etap - praca plastyczna z zakresu profilaktyki chorób dietozależnych

Uczniowie naszej szkoły w składzie: Marcin Koniecko, Michał Maliszewski, Kamil Sutuła z kl. III zajęli II miejsce. Zwyciężyły uczennice z ACE. Poziom konkursu był wysoki i bardzo wyrównany. Laureatom gratulujemy i życzymy powodzenia na tegorocznych egzaminach potwierdzających kwalifikacje zawodowe.
Organizatorkami konkursu były: Alina Gąsiewska, Izabella Kęcik, Alicja Borowik i Katarzyna Czokajło.

Niech pożywienie będzie lekarstwem, a lekarstwo pożywieniem
Niech pożywienie będzie lekarstwem, a lekarstwo pożywieniem
Niech pożywienie będzie lekarstwem, a lekarstwo pożywieniem
Niech pożywienie będzie lekarstwem, a lekarstwo pożywieniem
Niech pożywienie będzie lekarstwem, a lekarstwo pożywieniem
Niech pożywienie będzie lekarstwem, a lekarstwo pożywieniem
Niech pożywienie będzie lekarstwem, a lekarstwo pożywieniem
Niech pożywienie będzie lekarstwem, a lekarstwo pożywieniem
Niech pożywienie będzie lekarstwem, a lekarstwo pożywieniem
Niech pożywienie będzie lekarstwem, a lekarstwo pożywieniem
Niech pożywienie będzie lekarstwem, a lekarstwo pożywieniem
Niech pożywienie będzie lekarstwem, a lekarstwo pożywieniem
Niech pożywienie będzie lekarstwem, a lekarstwo pożywieniem
Niech pożywienie będzie lekarstwem, a lekarstwo pożywieniem
Niech pożywienie będzie lekarstwem, a lekarstwo pożywieniem
Niech pożywienie będzie lekarstwem, a lekarstwo pożywieniem
Niech pożywienie będzie lekarstwem, a lekarstwo pożywieniem
Niech pożywienie będzie lekarstwem, a lekarstwo pożywieniem
Niech pożywienie będzie lekarstwem, a lekarstwo pożywieniem
Niech pożywienie będzie lekarstwem, a lekarstwo pożywieniem
Niech pożywienie będzie lekarstwem, a lekarstwo pożywieniem
Niech pożywienie będzie lekarstwem, a lekarstwo pożywieniem
Niech pożywienie będzie lekarstwem, a lekarstwo pożywieniem
Niech pożywienie będzie lekarstwem, a lekarstwo pożywieniem
Niech pożywienie będzie lekarstwem, a lekarstwo pożywieniem
Niech pożywienie będzie lekarstwem, a lekarstwo pożywieniem
Niech pożywienie będzie lekarstwem, a lekarstwo pożywieniem
Niech pożywienie będzie lekarstwem, a lekarstwo pożywieniem
Niech pożywienie będzie lekarstwem, a lekarstwo pożywieniem
Niech pożywienie będzie lekarstwem, a lekarstwo pożywieniem
Niech pożywienie będzie lekarstwem, a lekarstwo pożywieniem
Niech pożywienie będzie lekarstwem, a lekarstwo pożywieniem
Niech pożywienie będzie lekarstwem, a lekarstwo pożywieniem
Niech pożywienie będzie lekarstwem, a lekarstwo pożywieniem
Niech pożywienie będzie lekarstwem, a lekarstwo pożywieniem
Niech pożywienie będzie lekarstwem, a lekarstwo pożywieniem
Niech pożywienie będzie lekarstwem, a lekarstwo pożywieniem
Niech pożywienie będzie lekarstwem, a lekarstwo pożywieniem