Zespół Szkół Technicznych
im. gen. Ignacego Prądzyńskiego w Augustowie

Szanowni Uczniowie i Rodzice.

Informujemy, że podręczniki do klas programowo wyższych jak i do klas pierwszych zostaną podane przez nauczycieli na pierwszych zajęciach we wrześniu 2017 r.