Zespół Szkół Technicznych
im. gen. Ignacego Prądzyńskiego w Augustowie

16 czerwca 2017 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Augustowie, miała miejsce historyczna chwila podpisana porozumienia pomiędzy Zespołem Szkół Technicznych im. gen. Ignacego Prądzyńskiego, Polską Organizacją Wojskową a Starostwem Powiatowym w Augustowie.

W spotkaniu udział wzięli Pan Starosta Jarosław Szlaszyński, Pani Wicestarosta Katarzyna Beata Sturgulewska, ze strony Polskiej Organizacji Wojskowej ppłk Piotr Augustynowicz, a ze strony ZST Augustów Pan Dyrektor Maciej Oleksy, a także Członkowie Zarządu Powiatu w Augustowie w osobach Marka Dobkowskiego, Lecha Haraburdy i Andrzeja Zarzeckiego oraz Przewodniczącego Rady Powiatu Pana Andrzeja Sobolewskiego i Wiceprzewodniczącej Rady Powiatu Pani Wiesławy Jedlińskiej.

Prace nad porozumieniem trwały kilka miesięcy, w tym czasie wszystkie strony porozumienia omawiały szczegóły na czym ma współpraca ta polegać. W ostateczności porozumienie jest dopracowane w szczegółach i zakłada m.in. współpracę Szkoły z POW w zakresie wychowania patriotyczno-obywatelskiego, utworzenia już od roku szkolnego 2017/2018 grupy młodych ludzi do oddziału augustowskiego POW.

Dodać trzeba, że każdy młody gimnazjalista może wstąpić w szeregi POW wstępując do naszej Szkoły. W przyszłości Szkoła chce wejść we współpracę z Ministerstwem Obrony Narodowej, które to chce pośród młodych ludzi promować ideę wojska i wszystkich jego aspektów.

Ze strony szkoły zapraszamy wszystkich Gimnazjalistów do wstąpienia nie tylko w szeregi POW ale również w mury naszej szkoły z 70. letnią tradycją.

O współpracy napisali również: Powiat Augustowski.