Zespół Szkół Technicznych
im. gen. Ignacego Prądzyńskiego w Augustowie

     W dniu 12 września br. odbyło się spotkanie Dyrektora szkoły, pana Krzysztofa Bręka, z rodzicami uczniów klas pierwszych i maturalnych. Celem zebrania było zapoznanie rodziców, szczególnie z klas pierwszych, z projektami edukacyjnymi w których szkoła uczestniczy, omówienie poszczególnych kierunków kształcenia w naszej szkole oraz przedstawienie wychowawców klas pierwszych.

    Następnie zwrócił się do rodziców z klas maturalnych, przedstawiając wyniki próbnych matur z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego.         

 

Spotkanie Dyrektora z rodzicami
Spotkanie Dyrektora z rodzicami
Spotkanie Dyrektora z rodzicami
Spotkanie Dyrektora z rodzicami
Spotkanie Dyrektora z rodzicami
Spotkanie Dyrektora z rodzicami
Spotkanie Dyrektora z rodzicami
Spotkanie Dyrektora z rodzicami
Spotkanie Dyrektora z rodzicami
Spotkanie Dyrektora z rodzicami