Zespół Szkół Technicznych
im. gen. Ignacego Prądzyńskiego w Augustowie

Po raz kolejny uczniowie i nauczyciele naszej szkoły zaangażowali się w akcje charytatywne. Dzięki Waszej ofiarności mogliśmy wesprzeć finansowo osoby i instytucje, które tej pomocy potrzebowały.
Nie poprzestaniemy na tym. Z Waszą pomocą będziemy dalej pomagać!!! Dziękujemy bardzo!!! :)