Zespół Szkół Technicznych
im. gen. Ignacego Prądzyńskiego w Augustowie

Z okazji nowego roku 2017 wszystkim uczniom, nauczycielom, pracownikom niepedagogicznym szkoły, absolwentom i przyjaciołom ZST w Augustowie składamy serdeczne życzenia:

niech 2017 rok spełni pokładane w nim nadzieje; niech będzie czasem radości, sukcesów i realizacji: marzeń - tych dużych i tych małych; wyzwań - tych łatwych i tych trudnych i życzeń - tych mówionych głośno i tych nie mówionych wcale.
Samorząd Uczniowski i Wolontariat ZST życzą Wam szczęśliwego każdego dnia nowego roku! :) :)