Zespół Szkół Technicznych
im. gen. Ignacego Prądzyńskiego w Augustowie

"Szlachetna Paczka" w naszej szkole

Nasza szkoła wzięła udział w XIV edycji ogólnopolskiego programu pomocy najuboższym "Szlachetna Paczka", organizowanego przez Stowarzyszenie WIOSNA.
Mieścił się u nas główny magazyn "Szlachetnej Paczki. W czasie trwania akcji odwiedził nas burmistrz Augustowa p. Wojciech Walulik. Dzięki ofiarności uczniów, ich rodziców i nauczycieli udało się zgromadzić 15 kartonów z żywnością i środkami czystości. Dzięki zaangażowaniu pana dyrektora Krzysztofa Bręka zakupiona została też lodówka.

"Szlachetka Paczka" to wspaniałe przedsięwzięcie, pełne pozytywnych emocji, ale i wymagające dużego poświęcenia i pracy zespołowej. 
Bardzo dziękuję wszystkim za przyniesione dary, za poświęcony czas i włożone serce. Dziękuję wszystkim Koleżankom i Kolegom za pomoc: wychowawcom za czuwanie nad zbiórką artykułów, i aktywne włączenie się w akcję, wszystkim nauczycielom za wsparcie materialne i niejednokrotnie duchowe, członkiniom samorządu uczniowskiego za czuwanie nad organizacją i przebiegiem akcji w szkole. Serdeczne podziękowania składam Państwu Czesławowi i Joannie Łukuć - właścicielom hurtowni spożywczej "SEZAM". Pragnę wyrazić swoją wdzięczność wszystkim darczyńcom.

Mam nadzieję, że uda nam się powtórzyć tę wspaniałą i pożyteczną inicjatywę w przyszłym roku.

"Twoje zaangażowanie to także znak,że istnieje świat, w którym ludzie są na siebie otwarci i życzliwi, pomagają przyjaciołom w biedzie, nie boją się przekraczać siebie dla innych"
(ks.Jacek Stryczek, Prezes Zarządu Stowarzyszenia WIOSNA)

Edward Słomski

Opiekun Samorządu Uczniowskiego

Szlachetna Paczka 2014
Szlachetna Paczka 2014
Szlachetna Paczka 2014
Szlachetna Paczka 2014
Szlachetna Paczka 2014
Szlachetna Paczka 2014
Szlachetna Paczka 2014
Szlachetna Paczka 2014
Szlachetna Paczka 2014
Szlachetna Paczka 2014
Szlachetna Paczka 2014
Szlachetna Paczka 2014
Szlachetna Paczka 2014
Szlachetna Paczka 2014
Szlachetna Paczka 2014
Szlachetna Paczka 2014
Szlachetna Paczka 2014
Szlachetna Paczka 2014
Szlachetna Paczka 2014
Szlachetna Paczka 2014
Szlachetna Paczka 2014
Szlachetna Paczka 2014
Szlachetna Paczka 2014
Szlachetna Paczka 2014
Szlachetna Paczka 2014
Szlachetna Paczka 2014
Szlachetna Paczka 2014
Szlachetna Paczka 2014
Szlachetna Paczka 2014
Szlachetna Paczka 2014
Szlachetna Paczka 2014
Szlachetna Paczka 2014
Szlachetna Paczka 2014
Szlachetna Paczka 2014
Szlachetna Paczka 2014
Szlachetna Paczka 2014
Szlachetna Paczka 2014
Szlachetna Paczka 2014
Szlachetna Paczka 2014
Szlachetna Paczka 2014
Szlachetna Paczka 2014
Szlachetna Paczka 2014
Szlachetna Paczka 2014
Szlachetna Paczka 2014
Szlachetna Paczka 2014
Szlachetna Paczka 2014
Szlachetna Paczka 2014
Szlachetna Paczka 2014
Szlachetna Paczka 2014
Szlachetna Paczka 2014
Szlachetna Paczka 2014
Szlachetna Paczka 2014
Szlachetna Paczka 2014
Szlachetna Paczka 2014
Szlachetna Paczka 2014
Szlachetna Paczka 2014
Szlachetna Paczka 2014
Szlachetna Paczka 2014
Szlachetna Paczka 2014
Szlachetna Paczka 2014
Szlachetna Paczka 2014
Szlachetna Paczka 2014
Szlachetna Paczka 2014
Szlachetna Paczka 2014
Szlachetna Paczka 2014
Szlachetna Paczka 2014
Szlachetna Paczka 2014
Szlachetna Paczka 2014
Szlachetna Paczka 2014
Szlachetna Paczka 2014
Szlachetna Paczka 2014
Szlachetna Paczka 2014
Szlachetna Paczka 2014
Szlachetna Paczka 2014
Szlachetna Paczka 2014
Szlachetna Paczka 2014
Szlachetna Paczka 2014
Szlachetna Paczka 2014
Szlachetna Paczka 2014
Szlachetna Paczka 2014
Szlachetna Paczka 2014
Szlachetna Paczka 2014
Szlachetna Paczka 2014
Szlachetna Paczka 2014
Szlachetna Paczka 2014
Szlachetna Paczka 2014
Szlachetna Paczka 2014
Szlachetna Paczka 2014
Szlachetna Paczka 2014
Szlachetna Paczka 2014
Szlachetna Paczka 2014
Szlachetna Paczka 2014
Szlachetna Paczka 2014
Szlachetna Paczka 2014
Szlachetna Paczka 2014
Szlachetna Paczka 2014
Szlachetna Paczka 2014
Szlachetna Paczka 2014
Szlachetna Paczka 2014
Szlachetna Paczka 2014
Szlachetna Paczka 2014
Szlachetna Paczka 2014
Szlachetna Paczka 2014
Szlachetna Paczka 2014
Szlachetna Paczka 2014
Szlachetna Paczka 2014
Szlachetna Paczka 2014
Szlachetna Paczka 2014
Szlachetna Paczka 2014
Szlachetna Paczka 2014
Szlachetna Paczka 2014
Szlachetna Paczka 2014
Szlachetna Paczka 2014
Szlachetna Paczka 2014
Szlachetna Paczka 2014
Szlachetna Paczka 2014