Zespół Szkół Technicznych
im. gen. Ignacego Prądzyńskiego w Augustowie


Dziękuję wszystkim, którzy sprawili, że nasze uczestnictwo w akcji "Szlachetna Paczka" zakończyło się sukcesem!!!
To dzięki Wam w wybranym domu zagościły radość, nadzieja i przekonanie, że nikt nie jest na tym świecie sam!

Pracy było sporo, ale przebiegała ona w miłej atmosferze i była dobrze zorganizowana, a świadomość, że święta w tej rodzinie będą radosne, pozwalała zapomnieć o zmęczeniu.
To kolejny raz, kiedy okazało się, że nie trzeba aż tak wiele, aby dać wiele! Radość obdarowanych stała się ogromnym sukcesem nas wszystkich. :)
Składam podziękowania następującym uczennicom zaangażowanym w akcję: Emilii Myszkowskiej, Annie Wasilewskiej, Patrycji Wasilewskiej, Magdzie Romanowskiej, Ewelinie Muczyńskiej i Sylwii Halickiej z klasy III TOT, Natalii Bielawskiej i Kamili Zabielskiej z klasy II k oraz specjalistkom od pakowania - Magdalenie Boguszewskiej, Karolinie Buławko, Joannie Szwarc i Marzenie Zalewskiej z klasy IV TŻiUG.
Specjalne podziękowanie składam Panu Wiesławowi Bakuniewiczowi, który w sobotni dzień znalazł czas, by przewieźć paczki do magazynu w Ełku.
Autorką zdjęć jest Agnieszka Wodnicka z klasy II kucharz, która również była z nami w Ełku. Dziękuję! :)

Edward Słomski - opiekun SU i Wolontariatu