Zespół Szkół Technicznych
im. gen. Ignacego Prądzyńskiego w Augustowie

Najlepsze życzenia urodzinowe otrzymują:

  PIOTR STRAWIŃSKI
 DANIEL CUDNOWSKI
 MICHAŁ KUCZERSKI
TOMASZ KUCZERSKI
 JACEK BRONAKOWSKI
 SZYMON BUĆKO
 KAROL KOLENDA
 PATRYK WISZNIEWSKI
 MARTYNA ARCISZEWSKA
 ADAM JEDLIŃSKI
 PATRYCJA ROMANOWSKA
 KATARZYNA DRAŹBA
 MAGDA KOZAKIEWICZ
 KAMIL BARSZCZEWSKI
 KAMIL CHARKO
 DAMIAN HUSZCZA
 PATRYK JEWDOKIMOW
 SYLWIA HALICKA
 ANNA WASILEWSKA
 KATARZYNA BURAKIEWICZ
 KAMIL BAGIEŃSKI
 ŁUKASZ KRETOWICZ
 ADRIAN KUNDA
 MARTYNA PICHALSKA
 SZYMON KOZŁOWSKI

"Radość jest jak kamień, który wrzucony do wody zatacza coraz większe kręgi".
                                                          
                                                     Adalbert Balling