Zespół Szkół Technicznych
im. gen. Ignacego Prądzyńskiego w Augustowie

Informujemy, iż należy dostarczyć legitymacje szkolne do sekretariatu w celu wpisania numeru PESEL.

Wpisanie numeru PESEL jest niezbędne, aby uzyskać zniżkę na przejazdy koleją.