Zespół Szkół Technicznych
im. gen. Ignacego Prądzyńskiego w Augustowie

W dniu 9 września 2016 r. Poczet Sztandarowy Zespołu Szkół Technicznych im. gen. Ignacego Prądzyńskiego w Augustowie, uczestniczył w XVI Międzynarodowym Marszu Żywej Pamięci Polskiego Sybiru.

Jak co roku wspominano wywiezionych na Wschód, zwłaszcza tych, którzy nie wrócili z zesłania. Uroczystości odbywały się pod hasłem "Nauczyciele polscy - zesłańcy Sybiru". 

Poczet sztandarowy ZST Augustów był reprezentowany przez uczniów klasy III TOT - Sylwii Halickiej, III TŻUG - Martyny Rutkowskiej i Moniki Cebelińskiej, klasy II TM - Karola Harasima i Cezarego Szypulewskiego.

Opiekunem Pocztu i młodzieży był pan Wiesław Bakuniewicz.