Zespół Szkół Technicznych
im. gen. Ignacego Prądzyńskiego w Augustowie

  

Projekt „Czas na staż” jest współfinansowany w kwocie: 1.768.263,20 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014- 2020

Zespół Szkół Technicznych im. gen. Ignacego Prądzyńskiego w Augustowie

informuje, że nastąpiło wydłużenie terminu na składanie ofert do projektu "Czas na staż" na stanowisko Kierownika Projektu, do dnia 17.11.2016 r. do godz. 15:00. Otwarcie kopert nastąpi w dn. 18.11.2016 r. o godz. 8:00.