Zespół Szkół Technicznych
im. gen. Ignacego Prądzyńskiego w Augustowie

Życzymy wszystkim nauczycielom, pracownikom i uczniom ZST miłych i bezpiecznych ferii zimowych - SU.